www.sirddinbych.gov.uk

Nid yw ein gwefan ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Cysylltwch â ni

Rhif Ffôn: 01824 706000 - Canolfan Gyswllt Cwsmeriaid (Dydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am tan 5pm)

E-bostiwch ni: gwasanaethcwsmer@sirddinbych.gov.uk

Argyfyngau

Os oes yna argyfwng a bod angen yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân neu'r Gwasanaeth Ambiwlans, deialwch 999 os gwelwch yn dda.

Argyfyngau y tu allan i oriau

Os oes argyfwng yn ymwneud â gwasanaeth y Cyngor ffoniwch 0300 123 30 68 os gwelwch yn dda.

Os ydych am siarad â gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd, ffoniwch y tîm argyfwng sydd ar ddyletswydd ar 0345 053 3116.

Tenantiaid tai cyngor

Os oes argyfwng yn ymwneud â nwy yn dianc, diffoddwch y cyflenwad yn y brif bibell a ffoniwch Wales & West utilities ar 0800 111 999.

Y cyfryngau cymdeithasol

Gwasanaethau arlein eraill

www.denbighshire.gov.uk

Our website is currently unavailable. We apologise for any inconvenience caused.

Contact us

Phone: 01824 706000 - Customer Contact Centre (Monday to Friday, 8:30am to 5pm)

Email us: customerservice@denbighshire.gov.uk

Emergencies

If you have an emergency requiring Police, Fire or Ambulance, please dial 999.

Out of hours emergencies

If you have an emergency relating to a Council service, please contact 0300 123 30 68.

If you need to speak to a duty social worker, please call the emergency duty team on 0345 053 3116.

Council housing tenants

For emergencies relating to gas escapes, turn off the supply at the mains and telephone Wales & West utilities on 0800 111 999.

Social media

Other online services